Φ/Β Πάρκο Φάρσαλα - Λάρισας 100kW (1)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Φάρσαλα του Νομού Λάρισας.