Φ/Β Πάρκο Σταυρός - Καβάλας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Σταυρός του Νομού Καβάλας.