Φ/Β Πάρκο Πυλές - Καρπάθου 70kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 70kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Πυλές της νήσου Καρπάθου.