Φ/Β Πάρκο Κομοτηνή - Ροδόπης 500kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης.