Φ/Β Πάρκο Νέα Τρίγλια - Χαλκιδικής 500kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης & μπετοόμπηξης) ισχύος 500kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Νέα Τρίγλια του Νομού Χαλκιδικής.