Φ/Β Πάρκο Μελενικίτσι - Σερρών 100kW (1)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Μελενικίτσι του Νομού Σερρών.