Φ/Β Πάρκο Ποδοχώρι - Καβάλας 500kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης & μπετοόμπηξης) ισχύος 500kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Ποδοχώρι του Νομού Καβάλας.