Φ/Β Πάρκο Βασιλική - Καλαμπάκας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Βασιλική του Νομού Τρικάλων.