Φ/Β Πάρκο Καλόχι- Γρεβενών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers Mechatron D180 ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Καλόχι του Νομού Γρεβενών.