Τα μηχανήματα μας

Ο εξοπλισμός μας συνεχώς αναβαθμίζεται ούτως ώστε να καλύπτει και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες του εκάστοτε έργου. Η παρουσίαση των μηχανημάτων που ακολουθεί είναι δηλωτική της ποιότητας των κατασκευών που εκτελούμε. Αναλυτικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι τα ακόλουθα:

 
Ασφαλτοκόπτης

Ασφαλτοκόπτης

Δονητική πλάκα χειρός

Δονητική πλάκα χειρός

Εκσκαφέας 7.5 t CAT 307

Εκσκαφέας 7.5 t CAT 307

Εκσκαφέας CAT

Εκσκαφέας CAT

 
Κοβάκτορας Συμπηκνώσεως

Κοβάκτορας Συμπηκνώσεως

Μικρός Εκσκαφέας 2.5 t

Μικρός Εκσκαφέας 2.5 t

Μικρός Ερπυστριοφορος Φορτωτής με Δίσκο κοπής 16Χ60 κ 30Χ80

Μικρός Ερπυστριοφορος Φορτωτής με Δίσκο κοπής 16Χ60 κ 30Χ80

Μικρός Φορτωτής Bobcat 773

Μικρός Φορτωτής Bobcat 773

 
Μικρός Φορτωτής Bobcat S330

Μικρός Φορτωτής Bobcat S330

Μίξερ μπετού

Μίξερ μπετού

Οδοστροτήρας 3.5 t

Οδοστροτήρας 3.5 t

Περιστροφιή κεφαλή για Γεώβιδες

Περιστροφιή κεφαλή για Γεώβιδες

 
Υδραυλική Σφύρα 160Kg

Υδραυλική Σφύρα 160Kg

Υδραυλική Σφύρα 500 Kg

Υδραυλική Σφύρα 500 Kg

Υδρυλική Σφύρα 380 Kg

Υδρυλική Σφύρα 380 Kg

Φορτηγό Ανατρεπόμενο κ Γερανοφόρο

Φορτηγό Ανατρεπόμενο κ Γερανοφόρο

 
Φορτηγό Ανατρεπόμενο

Φορτηγό Ανατρεπόμενο

Φορτωτής-Εκσκαφέας

Φορτωτής-Εκσκαφέας

Τοποθέτηση γεωβίδας 1

Τοποθέτηση γεωβίδας 1

Τοποθέτηση γεωβίδας 2

Τοποθέτηση γεωβίδας 2

 
Τοποθέτηση γεωβίδας 3

Τοποθέτηση γεωβίδας 3

Τοποθέτηση γεωβίδας 4

Τοποθέτηση γεωβίδας 4

Τρυπάνι Θεμελίωσης Μπετόμπηξης

Τρυπάνι Θεμελίωσης Μπετόμπηξης